.
Omlouváme se, ale z důvodu nemoci je e-shop dočasně pozastaven.
Vaše objednávky nebudou doručovány.

(bazar) Rolfing a realita t?la

Kategorie: Bazar Zdraví

Naše cena: 513 Kč (včetně DPH)

Dostupnost: dlouhodobě nedostupné

Jedná se o bazarovou knihu. Může být drobně poškozená či použitá.

Zařazeno do nabídky: 13.07.2010

Autor: Rolf Ida, Feitis Rosemary

Ida Rolf ve spolupráci s Rosemary Feitis
ROLFING A REALITA T?LA
Pracujte s p?irozenou t?lesnou gravitací
Kde se berou síly, které narušují p?irozené vzp?ímení lidského t?la a p?ivád?jí je do stavu chronických bolestí a nefunk?nosti? Práv? tato otázka vedla autorku k celoživotnímu hledání prost?edk?, které by odstranily p?sobení ?asu a zran?ní (jak fyzických, tak emocionálních) na strukturu lidského t?la. Výsledkem byl rolfing, uspo?ádaná osnova práce s t?lem, která umožnila milion?m lidí žít zdrav?ji a aktivn?ji. V této srozumitelné a informativní knize hovo?í žena, která tuto metodu vytvo?ila, o svých zkušenostech, teoriích a o terapii, kterou vyvinula na základ? manipulace s m?kkými tkán?mi spojujícími svaly. Tato kniha je uklid?ujícím úvodem do rolfingu: jeho cílem není t?lo podmanit, nýbrž podpo?it je v tom, aby fungovalo tak, jak má – v souladu s gravitací, a ne proti ní.
ISBN 80-7205-679-4
9788072056798

Nejprodávanější zboží v kategorii Bazar Zdraví

(bazar) Uzdrav své tělo

(bazar) Uzdrav své tělo

Cena: 139 Kč
původně: 140 Kč