.
Omlouváme se, ale z důvodu nemoci je e-shop dočasně pozastaven.
Vaše objednávky nebudou doručovány.

Rolfing a realita t?la

Kategorie: Zdraví

Naše cena: 590 Kč (včetně DPH)

ks

Dostupnost: skladem

Zařazeno do nabídky: 13.07.2010

Autor: Rolf Ida, Feitis Rosemary

Ida Rolf ve spolupráci s Rosemary Feitis
ROLFING A REALITA T?LA
Pracujte s p?irozenou t?lesnou gravitací
Kde se berou síly, které narušují p?irozené vzp?ímení lidského t?la a p?ivád?jí je do stavu chronických bolestí a nefunk?nosti? Práv? tato otázka vedla autorku k celoživotnímu hledání prost?edk?, které by odstranily p?sobení ?asu a zran?ní (jak fyzických, tak emocionálních) na strukturu lidského t?la. Výsledkem byl rolfing, uspo?ádaná osnova práce s t?lem, která umožnila milion?m lidí žít zdrav?ji a aktivn?ji. V této srozumitelné a informativní knize hovo?í žena, která tuto metodu vytvo?ila, o svých zkušenostech, teoriích a o terapii, kterou vyvinula na základ? manipulace s m?kkými tkán?mi spojujícími svaly. Tato kniha je uklid?ujícím úvodem do rolfingu: jeho cílem není t?lo podmanit, nýbrž podpo?it je v tom, aby fungovalo tak, jak má – v souladu s gravitací, a ne proti ní.
ISBN 80-7205-679-4
9788072056798

Nejprodávanější zboží v kategorii Zdraví

Dieta ze south beach

Dieta ze south beach

Cena: 220 Kč
původně: 280 Kč