.
Omlouváme se, ale z důvodu nemoci je e-shop dočasně pozastaven.
Vaše objednávky nebudou doručovány.

Zuby jako zdroj nemocí

Kategorie: Zdraví

Naše cena: 130 Kč (včetně DPH)

Původně: 148 Kč

Dostupnost: dlouhodobě nedostupné

Zařazeno do nabídky: 11.05.2010

Autor: Mieg Rosemarie

Po dlouholetém sbírání zkušeností a p?ednáškové ?innosti v mnoha zemích p?edstavuje autorka srozumiteln? své poznatky z výzkumu o zubních ložiskových infekcích. Výsledky jsou ohromující: zuby moudrosti a srde?ní infarkt spolu ?asto p?ímo souvisí; totéž platí pro onemocn?ní prostaty a zán?tlivá ložiska postranních ?ezák?. Zuby moudrosti mohou vyvolat ješt? jiné symptomy: migrénu, deprese a – vlivem p?edevším horních zub? moudrosti – bezd?tnost. Zuby ovliv?ují ?innost ledvin a k?ži. Alergie zp?sobují nezdravé ?elisti a projevuje se závislost žaludku a st?ev na zubech. Tyto aspekty a mnoho jiných nazna?ují, v jaké ší?i se vyskytují zdravotní problémy, které lze rozpoznat a ?asto p?ekvapiv? rychle odstranit za pomoci poznatk? výzkumu ložisek nemoci.

Další knihy od autora: Mieg Rosemarie

Nejprodávanější zboží v kategorii Zdraví

Dieta ze south beach

Dieta ze south beach

Cena: 220 Kč
původně: 280 Kč